Chiến dịch giúp trẻ em SOS của Cho Sung Ah Beauty

Hoạt động phổ biến vẻ đẹp lan tỏa  Sung- Ah Beauty, chia sẻ trái tim ấm áp với tất cả  mọi người nhất là trẻ em. Đóng góp vào các hoạt động xã hội thông qua chiến dịch.

Nhà lãnh đạo trẻ K – Sung Beauty đẽ đến thăm Làng trẻ em SOS ở Seoul vào ngày 24 tháng 12 và hoạt động chiến dịch quyên góp cho mùa đông ấm áp của trẻ. Chiến dịch này được nuôi dưỡng vẻ đẹp bên trong để các trẻ em nghèo trong vẻ đẹp khu vực có nghĩa là để ràng buộc các hoạt động đóng góp xã hội các hoạt động đóng góp xã hội lên kế hoạch để phản ánh triết lý của tự lực cánh sinh và lòng tự trọng tìm thấy chính nó như một lãnh đạo. Hổ trợ ước mơ và hy vọng của trẻ nhỏ. Trong chiến dịch này, trẻ em được tặng quần áo, mũ khăn quàng cổ, các sản phẩm chăm sóc da, bánh Giáng sinh,..Sung Ah Beauty đã từng là tài trợ của Love Flea Market do SOS Chidren’s Village bảo trợ và đã là tài trợ từ năm 2016. Tôi đã làm. Cho Sung Ah vẻ đẹp được cung cấp giá trị cho tâm Beauty rằng thông qua chiến dịch này Cho Sung Ah Beauty đã tìm cách tài trợ cho trẻ em và tương lai cũng như bên ngoài thông qua một loạt các chiến dịch đóng góp xã hội  tiếp tục các hoạt động theo kế hoạch như thương hiệu làm đẹp hàng đầu của truyền giáo đến vẻ đẹp khác.

Quan hệ mở rộng, các chiến dịch lan tỏa để mang đến cái đẹp bên trong lẫn bên ngoài cho tất cả mọi người.

 

 

Related News